موضوعات = 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی
تعداد مقالات: 63
1. چارچوب بهبود پاسخ‌گویی شرکت‌های دولتی ایران

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 42-63

علی ابراهیمی؛ محمد مرادی؛ همت جعفری


3. الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خط‌مشی‌گذاری ایران با تأکید بر عوامل پیش‌ران

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 530-556

مهدی سلیمانی خوئینی؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ رضا نجف‌بیگی


4. فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی (نمونه‌پژوهی: شورای شهر مشهد)

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 557-580

رحمت‌اله قلی‌پور؛ علی حمیدی‌زاده؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی ملائی؛ سیدحامد رستگار


6. ارزشیابی آزاد از هدف خط‌‌مشی‌ گندم جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 455-480

مرتضی تیموریان؛ سید مجتبی امامی


8. فهم پدیده بی‌حسی سازمانی و شناسایی عوامل شکل‌دهنده آن به روش آمیخته

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 285-308

احمد خمش آیا؛ اردشیر شیری؛ علی یاسینی


9. شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت


10. الگوی ارزشیابی فرایند خط‎مشی‎گذاری فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 47-72

حسین گرجی پور؛ وحید خاشعی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ علی اصغری صارم


11. نقش میانجی سکوت‎گرایی اجتنابی در رابطه میان جو مدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردی

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 651-677

غلامرضا ملک زاده؛ مرضیه ادیب زاده؛ محمد غلامی


12. واکاوی و تحلیل مفهوم خط‌مشی عمومی: ماهیت، صفات و غایت

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 506-528

هاشم سوداگر؛ علی نقی امیری؛ سیدمجتبی امامی


14. تواضع درون‎سازمانی: شایستگی محوری در رهبری سازمان‎های عصرجدید

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 563-582

بهزاد محمدیان؛ حسن زارعی متین؛ جبار باباشاهی؛ حمید رضا یزدانی


16. تحلیل محتوای پژوهش‌های فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 387-414

حسین ایمانی؛ امیرحسین عبدالله زاده؛ علی اصغر پورعزت


17. بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 289-310

عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی؛ مسعود هراتی؛ حسین آذری


19. واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 89-108

محمدجعفر زرین نگار؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه


23. نوع‎شناسی ریشه‎های مشاجرۀ خط‎مشی در کشور (مطالعۀ موردی: خط‎مشی خودکفایی)

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 539-568

محمد مهدی مهدی خواه؛ جمال خانی جزنی؛ سیدمجتبی امامی؛ قاسم رمضان پور نرگسی


24. ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 615-640

احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی


25. بررسی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چندسازمانۀ مشارکت مدنی

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 665-686

سمیرا کلبه داری؛ محمدحسین صبحیه؛ سیدنصرالله ابراهیمی