موضوعات = 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی
تأثیر استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار بر پیوند شغلی و فرسودگی شغلی: بررسی نقش میانجی استرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22059/jipa.2023.363534.3371

سمیه نقدی زرین؛ ندا محمد اسماعیلی


فراترکیب اقدا‌م‌های مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد ذینفعان برون‌سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22059/jipa.2023.360041.3336

مریم خلعتبری معظم؛ حمید رضا یزدانی؛ ناصر عسگری


ارائه چارچوبی برای کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22059/jipa.2023.366357.3401

محسن عین علی؛ سید عباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی نژاد؛ حسن دانایی فرد


بررسی تأثیر سبک رهبری پیشنمون بر اثربخشی رهبر: نقش میانجیگری تمامیت ادراک‌شده و تعدیلگری تبادل رهبر-رهبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22059/jipa.2023.365372.3392

الهام ابراهیمی؛ شبنم زرجو


شناسایی پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان با استفاده از نظریه سیگنالینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22059/jipa.2023.367848.3422

آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ ندا محمد اسماعیلی؛ عطیه رسولی


ارائه مدلی از پیشایندها و پسایندهای توسعه منابع انسانی ملی با رویکرد فرامطالعه

دوره 15، شماره 3، 1402، صفحه 439-471

10.22059/jipa.2023.354978.3303

اکرم هادی‌زاده مقدم؛ علی رضاییان؛ حمید رضا یزدانی؛ داود افروز


مسئولیت‌های سازمانی مدیران در امرونهی به کارکنان در پرتو قرآن کریم

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 208-229

10.22059/jipa.2023.356107.3305

امیرحسین شاددل؛ محمد سعید تسلیمی؛ محمدعلی لسانی فشارکی


ارائه مدل توسعه قابلیت‌های سازمانی وزارت آموزش‌وپرورش اقلیم کردستان عراق با استفاده از گراندد تئوری

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 319-343

10.22059/jipa.2023.352465.3265

ئاکو عبدالمجید سعید؛ مجتبی امیری؛ سیدرضا سیدجوادین؛ رسول نوروزی سیدحسینی


ارائه مدل میراث منابع انسانی: مطالعه‌ای آمیخته در بانک ملی ایران

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 364-391

10.22059/jipa.2023.358680.3325

افشین سلطانی؛ حمزه خواستار؛ سعید جعفری نیا؛ روح اله نوری


چارچوب بهبود پاسخ‌گویی شرکت‌های دولتی ایران

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 45-66

10.22059/jipa.2020.292783.2659

علی ابراهیمی؛ محمد مرادی؛ همت جعفری


فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی (نمونه‌پژوهی: شورای شهر مشهد)

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 557-580

10.22059/jipa.2019.283225.2568

رحمت‌اله قلی‌پور؛ علی حمیدی‌زاده؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی ملائی؛ سیدحامد رستگار


شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284

10.22059/jipa.2019.277466.2504

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت


واکاوی و تحلیل مفهوم خط‌مشی عمومی: ماهیت، صفات و غایت

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 506-528

10.22059/jipa.2019.270177.2424

هاشم سوداگر؛ علی نقی امیری؛ سیدمجتبی امامی