پرسش‌های متداول

چگونه مقاله خود را برای نشریات علمی- پژوهشی دانشکده مدیریت ارسال کنم ؟

با مراجعه به یکی از سامانه‌های نشریات علمی-پژوهشی دانشکده مدیریت که مرتبط با موضوع مقاله شماست و پس از مطالعه قسمت راهنمای نویسندگان، به ویژه آیین‌نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی و با رعایت دقیق راهنمای تدوین، مقاله را ارسال کنید.
عناوین و آدرس نشریه‌ها به شرح ذیل است.
- فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی http://acctgrev.ut.ac.ir
- فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات http://jitm.ut.ac.ir
- فصلنامه مدیریت بازرگانی http://jibm.ut.ac.ir
- فصلنامه مدیریت صنعتی http://imj.ut.ac.ir
- فصلنامه مدیریت دولتی http://imj.ut.ac.ir
- فصلنامه تحقیقات مالی http://jfr.ut.ac.ir

چگونه مقاله ارسالی را پیگیری کنم ؟

فقط نویسنده مسئول مقاله می‌تواند آخرین وضعیت مقاله را در پرونده مقاله مشاهده کند، هرگونه تغییری از وضعیت مقاله به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد و سایر نویسندگان می‌توانند از طریق نویسنده مسئول در جریان وضعیت مقاله قرار گیرند. 

چگونه می‌توانم با مدیران و پرسنل نشریات در تماس باشم؟

براساس قوانین اداره انتشارات، پرسنل این اداره از ارائه شماره تماس‌های شخصی خود منع شده‌اند. ابتدا پاسخ پرسش‌های خود را در پرسش‌های متداول جستجو کنید و اگر پاسخی نیافتید می‎توانید از طریق سامانه سؤال خود را مطرح کنید، حداکثر ظرف یک روز کاری به شما پاسخ داده خواهد شد.

اخذ پذیرش مقاله چقدر زمان خواهد برد؟

1.  پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).
2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.
3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:
- اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
- اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
- اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
- پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد. هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 6 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.

آخرین شماره چه زمانی چاپ خواهد شد و چگونه می‌توانم مشترک نشریه شوم؟

نشریه‌ها فقط به صورت دیجیتالی منتشر می‌شوند و نسخه الکترونیکی بر روی سامانه‌های مذکور به صورت رایگان قابل دریافت است.

آیا ارسال مقاله به نشریه هزینه دارد؟

بله، لطفا قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه کنید.