تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 365
تعداد نویسندگان 783
تعداد مشاهده مقاله 1,081,698
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,142,507
نسبت مشاهده بر مقاله 2963.56
نسبت دریافت فایل بر مقاله 3130.16
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,750
تعداد مقالات رد شده 1,600
درصد عدم پذیرش 58
تعداد مقالات پذیرفته شده 252
درصد پذیرش 9
زمان پذیرش (روز) 141
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 127

 

مدیریت دولتی ایران

 

مدیریت دولتی ، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت دولتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارائه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت دولتی را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

 

 • ·         کشور محل چاپایران
 • ·         ناشرانتشارات دانشگاه  تهران
 • ·         حوزه  تخصصی مدیریت دولتی
 • ·         شروع انتشارپاییز و زمستان 1388
 • ·         نوع مجلهعلمی-پژوهشی
 • ·         نمایه شدهبلی
 • ·         قابل دسترسی از:  سازمان اسناد  و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه مجلات تخصصی نور، مگیران(Iranian Magazines Reference)،  پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID ACADEMIA ، MENDELELY ،  Google Scholar و    DOAJ(Directory of open access Journals )،
 • ·         دسترسی قبلی بلی
 • ·         زبان مجلهفارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         هزینه داوری مقالهبله
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبلی
 • ·         نوع  داوریداوری بسته (دوسر کور) و 2 داور
 • ·         زمان بررسی اولیهیک هفته
 • ·         زمان داوری: حداکثر 3 ماه
 • ·         فرمتچاپی و الکترونیکی
 • ·         وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ :فصلنامه
 • ·         ضریب تأثیر: ب
 • ·         ضریب تاثیر ISC: 307/1
 • ·         شاپای چاپی: 5877-2008
 • ·         شاپای الکترونیکی:5342-2423
 • ·         ایمیل مجله:    E-mail: jipa@ut.ac.ir    
 • ·         ایمیل پشتیبان:  E-mail: jipa@ut.ac.ir

 

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 2، 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2008-5877
شاپا الکترونیکی
2423-5342

بانک ها و نمایه نامه ها