رسانه و سقف شیشه‎ای: تبیین نقش تلویزیون در ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی جامعه

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 1-18

حبیب ابراهیم پور؛ امیر حسین مکبری؛ داوود ریواز؛ طاهر روشندل اربطانی


تبیین فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در شرکت‎های تابعه وزارت نیرو در شهرستان زاهدان

دوره 3، شماره 7، آذر 1390، صفحه 1-22

امیرحسین امیرخانی؛ محمد رضا کیخا؛ محمد جواد دادرس؛ اشرف میرشکاری


تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی

دوره 3، شماره 8، دی 1390، صفحه 1-18

محمد علی سرلک؛ طاهره اسلامی


‎ ارائه‎ی مدل مدیریت بحـران با تمرکز بر نظام مدیریت منابع انسانی برای بیمارستان‎های شهر تهران

دوره 4، شماره 10، تیر 1391، صفحه 1-24

10.22059/jipa.2012.29128

سیّد علی اکبر احمدی؛ رضا رسولی؛ علی رجب زاده قطری؛ پریسا پویا


بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 1-20

10.22059/jipa.2013.35545

مرتضی اکبری؛ حجت شکیبا؛ محمدصادق ضیائی؛ شیرمراد مرزبان؛ سمیرا رازی


ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‎شناختی کارکنان

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-18

10.22059/jipa.2013.36732

حسنعلی آقاجانی؛ حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی


صفحات آغازین

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-4


صفحات آغازین

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-4


تبیین و آسیب‎شناسی الگوی جاری مدیریت دولتی در ایران

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-26

10.22059/jipa.2019.271880.2451

هادی محمدزاده سلطانمرادی؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی‎پور؛ مهدی یداللهی


واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-23

10.22059/jipa.2019.291027.2647

حسین دامغانیان؛ میثم لطیفی؛ عباسعلی رستگار؛ وحید نجفی کلیانی


الگوی نقش و ساختار حکمروایی محلی در نظام مدیریتی ایران

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-202

10.22059/jipa.2019.278535.2521

غلامرضا کاظمیان؛ وجه‎اله قربانی‎زاده؛ رضا واعظی؛ مرضیه شاه‎محمّدی


عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی کارکنان یک شرکت تولید قطعات خودرو

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 209-226

10.22059/jipa.2014.50772

آریو اسدی؛ مرجان فیاضی؛ طهمورث حسنقلی‎پور یاسوری


خط‎مشی‎گذاری خوب در قوۀ مجریه، مدل‌سازی نقش ظرفیت‎های سازمانی و زمینۀ ملی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 233-254

10.22059/jipa.2016.59878

عباس منوریان؛ داریوش محمدی؛ اصغر محمدی فاتح