دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 209-418 
نقش سرمایه‌های فکری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش

صفحه 401-418

10.22059/jipa.2014.51379

غلام حسین نیکوکار؛ ناصر عسگری؛ مهرداد غلامی؛ احسان رحیمی