موضوعات = 15. مدیریت دولتی نوین
تبیین و آسیب‎شناسی الگوی جاری مدیریت دولتی در ایران

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-26

10.22059/jipa.2019.271880.2451

هادی محمدزاده سلطانمرادی؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی‎پور؛ مهدی یداللهی


کاربرد تئوری اتوپایسیس در مدیریت

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 427-462

10.22059/jipa.2017.211659.1774

نیره اسحق زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد ابویی اردکان


چالش های بهره‌وری در دولت

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 595-618

10.22059/jipa.2015.56995

رحمت‎الله قلی پور


بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و وضعیت فضای کسب‌و‌کار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی در بازۀ زمانی 2004 تا 2012

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 303-328

10.22059/jipa.2015.51600

مهسا قندهاری؛ سعید اکبریانی؛ سونیا حبیبی راد؛ رضا عباچیان قاسمی؛ احمدرضا محمدی سفلی


بررسی تاثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری شهر قدس)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-53

10.22059/jipa.2015.53809

علی پیران نژاد؛ اسحاق کولیوند؛ علی غفاری


بررسی و تبیین ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه‌های منتخب استان مازندران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 111-132

10.22059/jipa.2015.50771

حسین صمدی میارکلایی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلایی


تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 79-100

10.22059/jipa.2013.50389

امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت؛ فرهاد رهبر؛ سید سپهر قاضی نوری


طراحی مدل خط‎مشی‎گذاری به‎منظور بهبود محیط کسب‎وکار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ داده‎بنیاد

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 125-142

10.22059/jipa.2013.36746

عباس منوریان؛ محمد ابویی اردکان؛ محمدجواد ایروانی؛ محمدرضا زندی منش