دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 233-391 
2. مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی در ایران

صفحه 255-276

رؤیا اسدی فرد؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر؛ سید مهدی الوانی


5. تحلیل کانونی روابط بین خودکارآمدی و ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی

صفحه 325-348

داریوش توسلی؛ حسن قلاوندی؛ میر محمد سید عباس زاده؛ عبدالزهرا نعامی


6. بررسی و شناسایی مشکلات تدوین لایحۀ تفریغ بودجه

صفحه 349-372

غلام حسین نیکوکار؛ فرزانه جلالی؛ مهدیه فلاح هروی؛ بیتا مشایخی