دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 233-391 
مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی در ایران

صفحه 255-276

10.22059/jipa.2016.59879

رؤیا اسدی فرد؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر؛ سید مهدی الوانی


تحلیل کانونی روابط بین خودکارآمدی و ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی

صفحه 325-348

10.22059/jipa.2016.59882

داریوش توسلی؛ حسن قلاوندی؛ میر محمد سید عباس زاده؛ عبدالزهرا نعامی


بررسی و شناسایی مشکلات تدوین لایحۀ تفریغ بودجه

صفحه 349-372

10.22059/jipa.2016.59883

غلام حسین نیکوکار؛ فرزانه جلالی؛ مهدیه فلاح هروی؛ بیتا مشایخی