کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی
بررسی چگونگی تأثیرپذیری مدیریت منابع انسانی از اینترنت اشیا

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 344-363

10.22059/jipa.2023.352668.3264

دریا یوسفی؛ علی پیران نژاد؛ مونا جامی پور


واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-23

10.22059/jipa.2019.291027.2647

حسین دامغانیان؛ میثم لطیفی؛ عباسعلی رستگار؛ وحید نجفی کلیانی


معناسازی: تحلیل مفهومی و کاربست‌ها در مدیریت منابع انسانی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 509-529

10.22059/jipa.2019.268468.2405

هادی عارف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی


شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284

10.22059/jipa.2019.277466.2504

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت


واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 89-108

10.22059/jipa.2018.254503.2239

محمدجعفر زرین نگار؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه


‎ ارائه‎ی مدل مدیریت بحـران با تمرکز بر نظام مدیریت منابع انسانی برای بیمارستان‎های شهر تهران

دوره 4، شماره 10، تیر 1391، صفحه 1-24

10.22059/jipa.2012.29128

سیّد علی اکبر احمدی؛ رضا رسولی؛ علی رجب زاده قطری؛ پریسا پویا