دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، 1396 
2. چالش‌های حاکمیت شبکۀ مدیریت بحران (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

صفحه 379-402

سید حمید هاشمی پطرودی؛ احمد جعفرنژاد؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری


4. کاربرد تئوری اتوپایسیس در مدیریت

صفحه 427-462

نیره اسحق زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد ابویی اردکان