موضوعات = 4. پاسخگویی عمومی
تعداد مقالات: 8
5. بررسی تاثیر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی بر سلامت سازمانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-39

امیرحسین امیرخانی؛ مهدی امیرخانی


7. بررسی کیفیت خدمات بانک پارسیان در استان همدان از دیدگاه مشتریان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 23-42

سید حیدر حسینی؛ علی اکبر سهرابی


8. مدیریت ارتباط با شهروند: مطالعۀ رابطۀ آن با مشارکت، پاسخ‎گویی عمومی و شفافیت در منطقۀ 3 شهر تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 143-168

میرحسین آیت اله زاده شیرازی؛ عباس نرگسیان