نویسنده = سیدرضا سیدجوادین
طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر توسعه قابلیت‌های انسانی وزارت آموزش‌وپرورش اقلیم کردستان عراق

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 696-719

10.22059/jipa.2023.354758.3286

رحمان رسول فتاح؛ مجتبی امیری؛ سیدرضا سیدجوادین؛ رسول نوروزی سیدحسینی


ارائه مدل توسعه قابلیت‌های سازمانی وزارت آموزش‌وپرورش اقلیم کردستان عراق با استفاده از گراندد تئوری

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 319-343

10.22059/jipa.2023.352465.3265

ئاکو عبدالمجید سعید؛ مجتبی امیری؛ سیدرضا سیدجوادین؛ رسول نوروزی سیدحسینی


معناسازی: تحلیل مفهومی و کاربست‌ها در مدیریت منابع انسانی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 509-529

10.22059/jipa.2019.268468.2405

هادی عارف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی


ارائۀ چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 691-710

10.22059/jipa.2017.62183

مجتبی محمدنژاد شورکایی؛ سیدرضا سیدجوادین؛ محمدعلی شاه حسینی؛ عباسعلی حاج کریمی


بررسی تأثیر مدل ویژگی‏ های شغلی بر کامیابی در کار (مطالعۀ موردی: بانک رفاه)

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 783-802

10.22059/jipa.2015.51735

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ سید رضا سید جوادین


عوامل موفقیت برنامۀ جانشین‌پروری در بخش خصوصی (مورد مطالعه: هلدینگ آلفا)

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 747-767

10.22059/jipa.2014.51733

محمدصادق ضیائی؛ سیدرضا سیدجوادین؛ شهامت حسینیان؛ مهدی فتاحی