نویسنده = ���������� �������������� ��������
بررسی تجربی روش هم‎سویی اقدام‌های منابع انسانی با استراتژی سازمان

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 354-384

10.22059/jipa.2020.307321.2785

محمد ابویی اردکان؛ نغمه عبادی؛ سیدمحمد مقیمی؛ حمید رضا یزدانی


طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در ایران (مورد مطالعه : صنعت برق)

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-76

10.22059/jipa.2021.313022.2840

مهدی علی‌زاده؛ رحمت اله قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ علی پیران نژاد؛ محمد فاضلی


کاربرد تئوری اتوپایسیس در مدیریت

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 427-462

10.22059/jipa.2017.211659.1774

نیره اسحق زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد ابویی اردکان


طراحی مدل خط‎مشی‎گذاری به‎منظور بهبود محیط کسب‎وکار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ داده‎بنیاد

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 125-142

10.22059/jipa.2013.36746

عباس منوریان؛ محمد ابویی اردکان؛ محمدجواد ایروانی؛ محمدرضا زندی منش


ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بر مبنای طبقه‌بندی‌های موضوعی پایگاه استنادی علوم (آی‌اس‌آی)

دوره 3، شماره 7، آذر 1390، صفحه 131-138

حسن عابدی جعفری؛ محمد ابویی اردکان؛ فتاح آقازاده