کلیدواژه‌ها = سازمان‌های دولتی
تعداد مقالات: 6
2. شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284

10.22059/jipa.2019.277466.2504

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت


3. ارائه الگوی توسعه‌ مرحله‌‌ای حکمرانی شبکه‌ای با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 203-230

10.22059/jipa.2019.277187.2501

عادله دقتی؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان؛ مسعود دهقانی


4. ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 605-628

10.22059/jipa.2019.271575.2443

عباس عباس‌پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن؛ جواد نرگسیان


6. طراحی الگوی پذیرش مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

دوره 3، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 135-150

ُسعید فتحی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ مهدی محمدی