طراحی الگوی پذیرش مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران

چکیده

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌و کار بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها است که نقشی جدی در ارتقای بهره‌وری دارد. البته اجرای موفق آن، مقدماتی لازم دارد که پشتبانی نیروی انسانی مورد نیازیکی ازآن‌هاست. مجموعه تلاش‌هایی که برای شناخت و پذیرفتن نوآوری لازم است در الگوی پذیرش فناوری به آن‌ها پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از تئوری انتشار نوآوری و الگوهای پذیرش فناوری و تلفیق آن با الزامات، ارکان و فرآیندهای مهندسی مجدد، هدف، طراحی الگویی برای شناسایی انواع عواملی است که در پذیرش مهندسی مجدد توسط کارکنان و مدیران در سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان مؤثر است. نوع این پژوهش توسعه‌ای است به‌نحوی که الگوی طراحی شده با استفاده از داده‌های حاصل از پرسشنامه آزمون می‌شود. الگوی طراحی شده در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان آزمون و نتایج مدل بدین صورت به-دست آمد که بیشترین اثر را عوامل سیستمی بر پذیرش مهندسی مجدد فرآیندها دارد، آن هم از طریق درک از مفید بودن، درک از سهولت اجرا و درک از سهولت تأمین الزامات. نتیجه دیگر اینکه اجبار هرگز عاملی برای جلب مشارکت کارکنان در پروژه مهندسی مجدد فرآیندها نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the model of Factors Affecting Business Process Reengineering Acceptance in Government Organizations: the Case of Isfahan Jahad Agriculture Organization

نویسندگان [English]

  • saeed fathi 1
  • Mohammad Esmaeel Ansari 1
  • Mahdi Mohammadi 2
1
2
چکیده [English]

Business process reengineering (BPR) –the key mechanism for fundamental redesign in processes has a critical role in productivity improvement. But it needs some enablers in initiation phase including human resources acceptance. There are two behavioral theories containing factors for acceptance promotion: Innovation Diffusion and Technology Acceptance Model. In this research we have used these theories combined with BPR construct to develop a model named Business Process Reengineering Acceptance Model. By gathering survey data, this model has been tested in Isfahan Jahad Agriculture Organization. The results show that systematic factors have more effect on BPR acceptance by the employees and managers. This effect is moderated by ease of BPR execution, ease of BPR requirements providing and BPR usefulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Process Reengineering
  • Innovation Diffusion
  • Jahad Agriculture Organization
  • Public Organization.
  • Technology Acceptance Model