کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
تعداد مقالات: 9
7. بررسی و اولویت‌بندی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در پارس جنوبی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 123-142

10.22059/jipa.2013.50083

عبدالحسین کرمپور؛ حیدر احمدی؛ محمد صفری کهره؛ الهه اسداللهی دهکردی


8. بررسی تأثیرات دینداری بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 4، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 35-52

10.22059/jipa.2013.35539

ناصر صنوبر؛ سعید عربلوی‌مقدم


9. بررسی نقش میانجی‌گر احساس کارآمدی در تأثیرگذاری سبک رهبری توزیع ‌شده بر تعهد سازمانی و رضایت ‌شغلی کارکنان مدارس دولتی

دوره 4، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 129-148

10.22059/jipa.2013.35544

علی یاسینی؛ حسن رضا زین‌آبادی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته