نویسنده = حسن زارعی متین
تواضع درون‎سازمانی: شایستگی محوری در رهبری سازمان‎های عصرجدید

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 563-582

10.22059/jipa.2018.267862.2401

بهزاد محمدیان؛ حسن زارعی متین؛ جبار باباشاهی؛ حمید رضا یزدانی


کاوشی بر الگوی پیشایندهای راست کرداری مدیران در سازمان‌های دولتی: مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 277-298

10.22059/jipa.2016.59880

مژگان ضرغامی فرد؛ حسن دانایی فرد؛ حسن زارعی متین


طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته برای شرکت‌های مشتری‎محور

دوره 3، شماره 8، دی 1390، صفحه 57-74

حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ حسین خنیفر؛ فائزه حیدری