نویسنده = ���������������� ��������
خط‎مشی‎گذاری خوب در قوۀ مجریه، مدل‌سازی نقش ظرفیت‎های سازمانی و زمینۀ ملی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 233-254

10.22059/jipa.2016.59878

عباس منوریان؛ داریوش محمدی؛ اصغر محمدی فاتح


طراحی مدل خط‎مشی‎گذاری به‎منظور بهبود محیط کسب‎وکار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ داده‎بنیاد

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 125-142

10.22059/jipa.2013.36746

عباس منوریان؛ محمد ابویی اردکان؛ محمدجواد ایروانی؛ محمدرضا زندی منش