نویسنده = غلامرضا طالقانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عوامل فردی مؤثر بر قصد ترک شغلِ کارکنان ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کردستان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 219-232

غلامرضا طالقانی؛ جمال عبدالملکی؛ علی غفاری


3. تبیین ارتباط توانمندسازی کارکنان با نوآوری در خدمات عمومی با تأکید بر تعلق‌خاطر کاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 743-764

طیبه عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رجب زاده


4. ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری: رویکرد کیفی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-108

قاسم رمضان پور نرگسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری


5. بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-102

غلامرضا طالقانی؛ سمیه امینی؛ علی غفاری؛ حسین آدوسی


6. تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت های سازمانی در قصد ترک خدمت (مورد کاوی پرستاران بیمارستان‎های شهر تهران)

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 111-236

مهدی سبک رو؛ رضا کلهریان؛ زین‎العابدین کامجو؛ غلامرضا طالقانی