نویسنده = غلامرضا طالقانی
بررسی عوامل فردی مؤثر بر قصد ترک شغلِ کارکنان ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کردستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 219-232

10.22059/jipa.2016.51042

غلامرضا طالقانی؛ جمال عبدالملکی؛ علی غفاری


ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری: رویکرد کیفی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 85-108

10.22059/jipa.2014.51708

قاسم رمضان پور نرگسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری


بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 83-102

10.22059/jipa.2013.50081

غلامرضا طالقانی؛ سمیه امینی؛ علی غفاری؛ حسین آدوسی


تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت های سازمانی در قصد ترک خدمت (مورد کاوی پرستاران بیمارستان‎های شهر تهران)

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 111-236

مهدی سبک رو؛ رضا کلهریان؛ زین‎العابدین کامجو؛ غلامرضا طالقانی