تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت های سازمانی در قصد ترک خدمت (مورد کاوی پرستاران بیمارستان‎های شهر تهران)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر توجه بسیار زیادی به تداخل نقش‌های کاری و خانوادگی افراد شده که تحت عنوان کلی تعارض کار ـ خانواده مورد مطالعه قرار گرفته است. در بیمارستان‌ها نیز، تعاملات بسیاری میان پرستاران با مراجعان سازمان وجود داشته و بنابراین، کارمندان (پرستاران) نقش بسزایی در کیفیت ارایه خدمات خود به مراجعان سازمانی دارند. در این مقاله، ارتباط میان حمایت‌های سازمانی، تعارض کار ـ خانواده و قصد ترک خدمت، با استفاده از نمونه‌ای از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل مسیر پیشنهاد می‌کند، حمایت‌های سازمانی، تعارضات پرستاران را تعدیل نموده و قصد ترک خدمت کارکنان را کاهش می‌دهد. علاوه‌براین، نتایج بیانگر این مطلب است که تعارض خانواده ـ کار و کار ـ خانواده به‌صورت مثبتی، قصد ترک خدمت پرستاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Work-family Conflict: The Role of Organizational Supportive Perception in Turnover Intention (Case study of nurses of Tehran’s hospitals

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sabokroo 1
  • reza kalhorian 1
  • Zeinolabdin Kamjoo 1
  • GholamReza Taleghani 2
چکیده [English]

In recent year's significant attention has been given to the interference between individual’s family and work roles, which has been studied under the general rubric of work-family conflict (WFC). There are numerous interactions between nurses and customer’s organization in hospitals. Therefore employee (nurses) have important role in quality of serving to customers. In this article investigate relationship of organizational supports, work-family conflict and intention turnover using a sample of nurses in Tehran hospitals. The results of the path analysis indicate that organizational support alleviates nurses’ conflict and reduces intention turnover. Results show that work-family conflict and family-work conflict positively correlate with intention turnover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family-work conflict
  • Intention turnover
  • Organizational Support
  • Work-family conflict