نویسنده = �������������� ��������������
معماری منابع انسانی هوشمند: رویکردی ساختاری بر تحول دیجیتال شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 215-234

10.22059/jipa.2022.338173.3101

عباسعلی رستگار؛ سید عباس ابراهیمی؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ بهاره کلاهی


واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-23

10.22059/jipa.2019.291027.2647

حسین دامغانیان؛ میثم لطیفی؛ عباسعلی رستگار؛ وحید نجفی کلیانی