نویسنده = عادل آذر
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284

10.22059/jipa.2019.277466.2504

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت


2. سیاه‌چاله‌های بودجه در نظام بودجه‌ریزی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 571-590

10.22059/jipa.2017.62177

عادل آذر؛ طیبه امیرخانی


3. تحقق رفاه ملی از رهگذر ارتقای ظرفیت رقابت پذیری ملی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 245-258

10.22059/jipa.2015.53639

حسن دانایی فرد؛ جبار باباشاهی؛ عادل آذر؛ اسدالله کردنائیج


4. بررسی اثر ویژگی های آزمودنی های پژوهش بر رابطة تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 97-124

10.22059/jipa.2013.36745

جیران محمدی؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر؛ سعید فتحی