نویسنده = محمد صادق ضیائی
مدیریت استعدادها: یک نظریۀ داده‌بنیان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 133-151

10.22059/jipa.2015.51430

رضا طهماسبی؛ آرین قلی پور؛ محمد صادق ضیائی؛ حسن قالیباف اصل


عوامل موفقیت برنامۀ جانشین‌پروری در بخش خصوصی (مورد مطالعه: هلدینگ آلفا)

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 747-767

10.22059/jipa.2014.51733

محمدصادق ضیائی؛ سیدرضا سیدجوادین؛ شهامت حسینیان؛ مهدی فتاحی


بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 1-20

10.22059/jipa.2013.35545

مرتضی اکبری؛ حجت شکیبا؛ محمدصادق ضیائی؛ شیرمراد مرزبان؛ سمیرا رازی


مطالعه ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی و ارائه‌ی الگوی کارآمد آن در ایران

دوره 4، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 113-128

10.22059/jipa.2013.35543

سیدمحمد مقیمی؛ محمدصادق ضیائی؛ سعیدرضا عاملی؛ عباس نرگسیان