کلیدواژه‌ها = نظام اداری
تعداد مقالات: 2
1. ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 615-640

احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی


2. طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 591-616

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی