کلیدواژه‌ها = عملکرد
بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 209-226

10.22059/jipa.2018.247808.2150

علی اصغر پورعزت؛ علی قربانی؛ جهان عبدی؛ فاطمه نجارشمس


نقش میانجیگری انصاف ادراک‌شده در رابطة بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 131-150

10.22059/jipa.2014.51710

رضا سپهوند؛ صمد رحیمی اقدم؛ محسن عارف نژاد


بررسی تأثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکاری‏های مشترک بین‌المللی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389

رضا پیرایش؛ محمد باشکوه؛ معصومه پهلوانی قمی؛ وحیده علی پور