نویسنده = رضا طهماسبی
واکاوی ویژگی‌های دولت به‌مثابه ‌پلتفرم با استفاده از مرور نظام‌مند و فراترکیب

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 204-237

10.22059/jipa.2020.303652.2755

مهدی یخچالی؛ رضا طهماسبی؛ میثم لطیفی؛ امین فرجی ملائی


بوروکراسی‌هراسی: نگاه دوگانۀ شهروندان به خدمات عمومی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 213-234

10.22059/jipa.2017.240217.2078

زینب مولوی؛ رضا طهماسبی؛ حسن دانایی فرد؛ علی حمیدی زاده


مدیریت استعدادها: یک نظریۀ داده‌بنیان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 133-151

10.22059/jipa.2015.51430

رضا طهماسبی؛ آرین قلی پور؛ محمد صادق ضیائی؛ حسن قالیباف اصل