کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل مؤثر در تعلق خاطر کاری پرستاری در بیمارستان چشم پزشکی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 39-56

معصومه بابایی خلجی؛ سید علی اکبر احمدی؛ مهدی شهبازی