کلیدواژه‌ها = آسیب‌شناسی
آسیب‎شناسی سیاست‎گذاری تولید محتوای فضای مجازی در ایران

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 251-268

10.22059/jipa.2018.254248.2235

سید مهدی شریفی؛ بیتا مرزبان؛ سمیه لبافی


آسیب‌شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 7، آذر 1390، صفحه 41-69

حمیدرضا حسن زاده؛ حسین خنیفر؛ حسن کولیوند؛ ناصر عسگری