نویسنده = �������������� ��������������
طراحی مدل آشفتگی ـ پویایی توسعه بهره‌وری منابع انسانی صنعت نفت ایران

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 309-338

10.22059/jipa.2019.277895.2514

محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده؛ نیما ربیعی سروندی


کاربرد تئوری اتوپایسیس در مدیریت

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 427-462

10.22059/jipa.2017.211659.1774

نیره اسحق زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد ابویی اردکان