نویسنده = سمیه امینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر رضایت شغلی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه تهران)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 167-180

سعید صادقیان قراقیه؛ صابر شکری؛ زهره شاکری؛ گل آرا پورمجرب


2. بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-102

غلامرضا طالقانی؛ سمیه امینی؛ علی غفاری؛ حسین آدوسی