نویسنده = ��������������������� �������������� ������������
آسیب‎شناسی اجرای خط‎مشی‎های خصوصی‎سازی در ایران

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 333-356

10.22059/jipa.2018.256015.2254

معین پوراحمدی؛ مجید مختاریان پور؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری


عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی کارکنان یک شرکت تولید قطعات خودرو

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 209-226

10.22059/jipa.2014.50772

آریو اسدی؛ مرجان فیاضی؛ طهمورث حسنقلی‎پور یاسوری