نویسنده = ���������������� ��������
تحلیل سازوکارهای بهبود توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 25-44

10.22059/jipa.2014.51705

مرتضی اکبری؛ سید محمود حسینی؛ سید یوسف حجازی؛ احمد رضوانفر


تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی ایران (از دیدگاه دانشجویان)

دوره 4، شماره 10، تیر 1391، صفحه 59-78

10.22059/jipa.2012.29131

سید مصطفی رضوی؛ نگین فلاح حقیقی؛ احمد رضوانفر؛ خلیل کلانتری