کلیدواژه‌ها = معماری دو‌هسته‌ای منابع انسانی
مدیریت استعدادها: یک نظریۀ داده‌بنیان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 133-151

10.22059/jipa.2015.51430

رضا طهماسبی؛ آرین قلی پور؛ محمد صادق ضیائی؛ حسن قالیباف اصل