کلیدواژه‌ها = شایستگی مدیران پروژه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های مدیران پروژه‌های ملی کشور با تمرکز بر ریسک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 57-78

محمد سعید تسلیمی؛ رضا راعی؛ اسدالله فرزین‌وش؛ مکائیل برقی