کلیدواژه‌ها = دلفی فازی
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌های حاکمیت شبکۀ مدیریت بحران (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 379-402

سید حمید هاشمی پطرودی؛ احمد جعفرنژاد؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری


2. طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های مدیران پروژه‌های ملی کشور با تمرکز بر ریسک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 57-78

محمد سعید تسلیمی؛ رضا راعی؛ اسدالله فرزین‌وش؛ مکائیل برقی