کلیدواژه‌ها = عملکرد اعضای هیئت علمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-102

غلامرضا طالقانی؛ سمیه امینی؛ علی غفاری؛ حسین آدوسی