نویسنده = �������� ������ ��������
ارائه چارچوب عوامل موثر بر جلب اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22059/jipa.2021.329429.3013

افسانه مظفری؛ علی اصغر کیا؛ شهناز هاشمی؛ عنایت داودی