نویسنده = ������������������ ������������ ����������
تأثیرات حکمرانی خوب و اصلاحات مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن ایران

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 263-290

10.22059/jipa.2020.302913.2741

لاله طبقچی اکبری؛ محمود بابازاده؛ قاسم سامعی؛ طاهره آخوندزاده یوسفی