نویسنده = �������������� ������ ������
آثار جهانی‎شدن بر مدیریت دولتی در ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 415-436

10.22059/jipa.2016.60762

فرج اله رهنورد؛ مرضیه محبی دلیگانی


عوامل مؤثر بر اعتماد به سازمان‌های دولتی شهر تهران

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 839-856

10.22059/jipa.2014.52034

بهزاد قره خانی؛ حبیب الله طاهرپور؛ فرج الله رهنورد؛ فرخ مصطفوی