نویسنده = ������������ �����������������������
نقش رهبری تحول‌گرا بر عملکرد تجاری: مطالعه‌ای در شرگت گاز استان تهران

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 111-128

10.22059/jipa.2013.35552

شمس‌السادات زاهدی؛ حبیب ابراهیم‌پور؛ حسن خلیلی