نویسنده = �������������� ��������
آسیب‎شناسی فرایند نوآوری در شرکت‎های ایرانی

دوره 4، شماره 11، آبان 1391، صفحه 91-104

10.22059/jipa.2012.35534

عباس رستگار؛ غلامرضا طالقانی؛ اسماعیل اقبالی؛ مهدی تاج‎الدین