نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تحلیل شاخص‌های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه)

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 41-64

10.22059/jipa.2013.35547

سهیلا بورقانی فراهانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ سحر مشهدی