سخن سردبیر: هفت خصلت انسانی مدیران نوع هفتم

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editor's note: Seven human traits of seventh type managers

نویسنده [English]

  • Aryan Gholipour
Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.