سخن سردبیر: هفت خصلت انسانی مدیران نوع هفتم

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jipa.2022.89456

چکیده

انسان همواره مورد مطالعه فلاسفه، علما، عرفا و شعرا بوده است و همیشه، دغدغۀ نجات و رهایی و شکوفایی انسان به ‏کل‏‌های مختلف در افکار آن‏ها مدنظر قرار گرفته است. یکی از این دغدغه‌ها تکامل انسان است که در نگاه داروین[1]، بر اساس اصول انتخاب طبیعی، تنازع بقا و بقای اصلح[2]، به‌صورت مادی تبیین ‌شده یا در نگاه گلدشتاین[3] و سپس مازلو[4]، نیل به خودشکوفایی غایت انسان مفروض شده است. در عرفان و فلسفۀ مشرق‏‌زمین جنبۀ معنوی تکامل انسان، بر جنبۀ مادی آن غلبه دارد تا انسان به مرحلۀ شدن و کمال نائل شود.
در این بین، تکامل مرحل‌ه‏ای جمادی، نباتی، حیوانی، آدمی، ملک، بازگشت به خالق در افکار مولانا، بسیار جای تأمل است:

از جمادی مردم و نامی شدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
حمله دیگر بمیرم از بشر
وز ملک هم بایدم جستن ز جو
بار دیگر از ملک پران شوم
پس عدم گردم عدم چون ارغنون

وز نما مردم به حیوان سر زدم
پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
تا برآرم از ملائک بال و پر
کل شیء هالک الا وجهه
آنچه اندر وهم ناید آن شوم
گویدم انا الیه راجعون

از نگاه ابن یمین فریومدی، این تکامل در قالب تکامل تدریجی هفت‏‌مرحله‏ای، به شکوفاسازی استعدادهای انسانی در سازمان‌‏ها کمک می‏کند:

زدم از کَتمِ عَدم خیمه به صحرایِ وجود
بعد از اینم کِششِ طبع به حیوانی بود
بعد از آن در صدفِ سینۀ ایشان به صفا
با ملایک پس از آن صومعۀ قُدسی را
بعد از آن رَه سوی او بُردم و بی ابن ­یمین

وز جَمادی به نباتی سفری کردم و رفت
چون رسیدم به وی از وی گُذری کردم و رفت
قطرۀ هستی خود را گُهری کردم و رفت
گرد برگشتم و نیکو نظری کردم و رفت
همه او گشتم و تَرکِ دگری کردم و رفت

با توجه به افکار فلاسفه، علما، عرفا و شعرا، به‌‏نظر می‌‏آید که می‏توان از آن‏ها در ساخت جامعۀ انسانی در دنیای سازمانی مدرن بهره گرفت.
در قرن اخیر، تأکید مدیران در سازمان، بر هفت موضوع متمرکز بوده است و در هر سازمانی، گرایش مدیران ارشد به یکی از این هفت نوع، غالب‌‏تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editor's note: Seven human traits of seventh type managers

نویسنده [English]

  • Aryan Gholipour
Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.