سخن سردبیر: نجات برنامه‌های استراتژیک از قفسه سازمان‌ها با طراحی مشاغل استراتژیک

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

همواره پیوند بین مباحث کلان و اقدام‌های خُرد، دغدغۀ اهل علم و عمل مدیریت بوده است و روش‌هایی برای هم‌راستایی اقدام‌ها با هدف‏ها و استراتژی‌های سازمان‏ها مدنظر قرار گرفته است. یکی از روش‏هایی که اقدام‌های روزمرۀ سازمان‏ها را با استراتژی‏های آنها هم‏سو می‏سازد، طراحی مشاغل استراتژیک است.
بدیهی است که یکی از کارهای مفید واحد منابع انسانی این است که افراد مستعد و با عملکرد بالا را در مشاغل حیاتی و کلیدی به‏کار گیرد و برعکس، اشتباه بزرگ، به‏کار گماردن افراد با عملکرد ضعیف در این مشاغل است که موجب کاهش بهره‏وری منابع انسانی و اشاعۀ یأس و ناامیدی در سازمان می‏شود. اصلی‌ترین کار منابع انسانی که برای شرکت، ارزش افزوده و عملکرد به همراه دارد، گماردن استعدادها[1] در مشاغل حیاتی[2] است.
یکی از آفت‏های منابع انسانی، غفلت از سطح تجزیه و تحلیل است. برای دسته‏بندی مشاغل به صفی و ستادی، به‏طور معمول از سطح واحدی استفاده می‏شود و به همین شکل، به مشاغل تسری می‏یابد که این خطای بزرگی است؛ چرا که در واحد صفی، ممکن است بعضی مشاغل از جنس ستاد تخصصی یا پشتیبانی باشند. برای تصحیح این خطا، مشاغل شرکت، بر اساس اهمیت با رعایت سطح تجزیه و تحلیل شغلی نوع‏بندی شده‏اند که جایگزین مناسبی برای دسته‏بندی مشاغل بر اساس واحدهای صفی، ستاد تخصصی و ستاد پشتیبانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crafting strategic jobs as a way for saving futile strategic plans

نویسنده [English]

  • Aryan Gholipour
Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.