تبیین تغییر در خط‌مشی‌های فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر چارچوب ائتلاف مدافع (مورد مطالعه: خط‌مشی تعیین پهنای باند اینترنت ثابت)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در این پژوهش به‌کمک چارچوب ائتلاف مدافع، فرایند تغییر خط‌مشی در خرده‌سیستم پهنای باند اینترنت ثابت و نقش ائتلاف‌های مختلف در این تغییر بیان شده است. سیاست‌های پهنای باند، به‌عنوان یکی از سیاست‌های مهم در عرصه فنی ـ زیرساختی فضای مجازی، از دهه 1380 تا کنون، دچار تحول جدی شده است که چگونگی ایجاد آن، برای تصمیم‌گیران و کارشناسان این حوزه بسیار درس‌آموز است و فهم مسائل امروز سیاست‌گذاران را نیز تسهیل می‌کند. هدف از اجرای این پژوهش، فهم چگونگی تغییر سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران، در حوزه پهنای باند اینترنت ثابت از توسعه محدود به توسعه آزاد است.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از راهبرد مطالعه موردی و استفاده از روش مطالعه اسنادی اجرا شده است. بدین منظور، 15 سند مهم در این حوزه بررسی شد و با استفاده از منطق روش‌های کیفی، 8 روند کلان و خرده‌روند استخراج گردید. به‌منظور تأیید نتایج، از سازوکار گروه کانونی استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که در رقابت دو ائتلاف توسعه محدود و توسعه آزاد پهنای باند، عوامل بسیار مهم در تغییر سیاست‌ها عبارت‌اند از: تغییر نظام حکمرانی کشور و توسعه روزافزون فناوری‌ها و به‌تبع آن، فشار اجتماعی برای شکل‌گیری این توسعه.
نتیجه‌گیری: یادگیری این فرایند طی‌شده در دو دهه و در نظر گرفتن شرایط امروز ایران و جهان، تغییر در بعضی باورهای ثانویه و شکل‌گیری ائتلاف سومی است که توسعه‌ای با محوریت حکمرانی فناورانه را دنبال می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Change in Iran's Cyberspace Policies based on the Advocacy Coalition Framework (Case Study: Fixed Internet Bandwidth Policy Determination)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Atarodi 1
  • hossein zibandeh 2
1 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The purpose of this study is to understand how the official policy of the Islamic Republic of Iran in the field of fixed internet bandwidth has changed from limited to free development. Along with this goal, creating a policy insight in cyberspace policy field, learning lessons for policy makers and decision makers from this policy process and creating recognition about existing coalitions in the field of cyberspace is also pursued. Policy process theories seek to explain how policies are formed and changed. This study seeks to explain the process of policy change in the fixed Internet bandwidth subsystem by applying the Advocacy Coalition framework (ACF) and the role of different coalitions in this change. Broadband policies, as one of the most important policies in the field of technical-infrastructure of cyberspace, have undergone a serious change since two decades ago. To this end, the following questions must be answered: 1.What coalitions have been formed by the actors for changing fixed internet bandwith policy subsystem? 2. What beliefs have existed among the actors of this policy subsystem? 3. What conditions and events have been effective in changing the Iran's fixed internet bandwith policy?
Methods
This study was conducted using a case study strategy and focusing on existing documents on bandwidth policies in the Islamic Republic of Iran. Documentary study method was used to review the documents and focus group mechanism was used to validate the findings. For this purpose, 15 important documents in this field have been analyzed and 8 macro and sub-trends have been extracted using the logic of qualitative methods.
Results
The findings indicate that in the competition between the two coalitions of limited development and free development bandwidth, the most important factors in changing policies are: changing the country's governance system and the increasing development of technologies and, consequently, social pressure to shape this development. According to the history, review of documents, decisions, and obvious positions of different actors, we can generally identify two competing coalitions in the field of internet bandwidth in the Islamic Republic of Iran: 1. Limited Development Coalition, which accept network and bandwidth development only in the form of a national information network and considers development to be dependent on the production of appropriate and local content. In fact, the policy that they pursue is limited bandwidth development and is quoted in the rules and regulations. 2. The Free Bandwidth Development Coalition which considers bandwidth in general and without any serious distinction between being domestic or international, and According to its ideological foundations, unlike the previous coalition, it does not show any resistance against being influenced by foreign culture and the blurring of national borders in cyberspace. They consider this development to be an unconditional right of the citizens.
Conclusion
Learning from this process that took place in two decades and considering the current situation in Iran and the world is: 1-the change in some secondary beliefs and 2-the formation of a third coalition that pursues technology-oriented governance. Given the importance of platforms in today's world, the axis and index of development or non-development of bandwidth in the country should be focus on platforms and maintaining the power of governance to regulate and rule through them, not the restriction or lack of growth in quality and access.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advocacy coalition
  • Bandwidth
  • Cyberspace governance
  • Information and communication technology
فرزانه کندری، نرگس، روحانی، سعید (1399). ارائه چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی در راستای حکمرانی دیجیتال. مدیریت دولتی، 12(4). 695-722.
‏ابراهیمی، سید عباس؛ فرهادی‏‌نژاد، محسن و باکی هاشمی، سید محمدمهدی (1399). تحلیل خط‌مشی‌گذاری در نظام سلامت بر اساس الگوی چارچوب ائتلاف مدافع (مطالعه موردی: طرح تحول نظام سلامت). فصلنامه مطالعات راهبردی، 23(88)، 95-112.
اسمیت، کوین تی و لاریمر، کریستوفر دابلیو (۱۳۹۵). درآمدی بر نظریه خط‏مشی عمومی (تقابل نظری عقلانیت‏گراها و فرااثبات‏گراها) (حسن دانایی فرد، مترجم)، تهران: صفار.
بودلایی، حسن؛ کناررودی، محمدحسین؛ عبادی، حامد و بهمنی، اکبر (1400). مدیریت دیجیتال منابع انسانی، رهیافتی برای خلق چابکی سازمانی در بخش دولتی در عصر اقتصاد دیجیتال (مورد مطالعه: شبکه بانک‌های دولتی کشور ایران). مدیریت دولتی، 13(4)، 766-785.
‏پورعزت، علی اصغر (1400). سخن سردبیر: سواد خط‌مشی‌گذاری و حکمرانی مضاف. مدیریت دولتی، 13(2)، 182 -183.
تراب زاده جهرمی، محمدصادق؛ حسینی، سیدکاظم و نوروزی، محمد (۱۳۹۶). تبیین تغییر خط‏مشی با استفاده از الگوی چارچوب ائتلاف مدافع (مطالعه موردی: قراردادهای نفتی ایران (IPC) ، بهبود مدیریت، 35(11)، 1- 34.
‏دبیرخانه شورای عالی اطلاع‏رسانی (۱۳۸۵). نگاهی به پیش نویس طرح تسما: (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران). ره‏آورد نور، 17(5)، 6-11.
‏ساباتیه، پل (۱۳۹۶). نظریه‏های فرایند خط‏مشی عمومی، (حسن دانایی فرد، مترجم)، تهران: صفار.
‏سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (۱۳۹۸). ایران در مسیر هوشمندی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
‏سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (۱۳۹۹). گزارش سه ماهه سوم شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
‏سلطان‌زاده، جواد؛ الیاسی، مهدی و نریمانی، میثم (1400). تحلیل بن‌بست‌های تنظیمگری کسب‌وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران با چارچوب ائتلاف مدافع. مدیریت نوآوری، 10(3)، 153-180.
شهائی، بهنام؛ دانایی فرد، حسن و آذر، عادل (1395). تبیین ثبات و تغییر خط‌مشی یارانه‌ای ایران: چهارچوب ائتلاف مدافع. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 5(17)، 67-88.
صادقی فسایی، سهیلا و عرفان منش، ایمان (۱۳۹۴). مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی. راهبرد فرهنگ، 29(8)، 61-92.
‏عباسی، طیبه و دانایی فرد، حسن (۱۳۹۳). چارچوب ائتلاف مدافع و تبیین تغییر خط‏مشی؛ تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. سیاست علم و فناوری، 23(6)، 1-16.
فیروزآبادی، سیدابوالحسن و آزادی احمدآبادی، جواد (۱۳۹۹). تحلیل پیشینه حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران. دانش سیاسی، 16(2)، 563-598.
منوریان، عباس؛ پیوسته، علی اکبر و احتشامی دیزجی، سید حبیب (1400). طراحی مدل ارائه آموزش‌های مجازی در سازمان تأمین اجتماعی ایران بر اساس تحلیل داده‌بنیاد. مدیریت دولتی، 13(3)، 533-560.
‏هک، تونی و دل، یان (1390). روش‌شناسی مطالعه موردی در پژوهش‌های مدیریت (آزمون نظریه و نظریه‌پردازی)، (حسن دانایی فرد، مترجم)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
‏هومن، حیدرعلی (۱۳۹۴). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت).
یخچالی، مهدی؛ طهماسبی، رضا؛ لطیفی، میثم و فرجی ملائی، امین (1399). واکاوی ویژگی‌های دولت به‌مثابه ‌پلتفرم با استفاده از مرور نظام‌مند و فراترکیب. مدیریت دولتی، 12(2)، 204-237.
References
Abbasi, T., Danaee Fard, H. (2014). Advocacy Coalition Framework and explanation of Policy Change; The law of Goals, Functions and Structure of Ministry of Science, Research and Technology. Journal of Science and Technology Policy, 7(3), 1-17. (in Persian)
Boudlaie, H., Kenarroodi, M., Ebadi, H., Bahmani, A. (2021). Digital Human Resource Management: An Approach to Creating Organizational Agility in the Public Sector in the Digital Economy Era (A Study on the Public Sector Banking Network in Iran). Journal of Public Administration, 13(4), 766-785. doi: 10.22059/jipa.2022.333338.3051 (in Persian)
Communications Regulatory Authority (CRA) of the I.R. of Iran (2020). The report of the third quarter of the statistical indicators of the communication and information technology sector, CRA. (in Persian)
Creswell, J.W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed). Boston: Pearson.
Dul, J. & Hak, T. (2007). Case study methodology in business research. Tehran, Imam sadiq University. (in Persian)
Ebrahimi, S., Farhadinejad, M., Baki Hashemi, S. (2020). Policy Analysis of the Health System Based on the Advocacy Coalition Frameworks (Case Study: Iran's Health system Reform plan). Strategic Studies Quarterly, 23(88), 95-112. (in Persian)
Farzaneh Kondori, N., Rouhani, S. (2021). Presenting a conceptual framework for digital judicial transformation for digital governance. Journal of Public Administration, 13(3), 593-620. doi: 10.22059/jipa.2021.317608.2891(in Persian)
Fenger, M. & Klok, P.J. (2001). Interdependency, Beliefs, and Coalition Behavior: A Contribution to the Advocacy Coalition Framework. Policy Sciences, 34(2), 157-170.
Firouzabadi, S., Ahmadabadi Azadi, J. (2020). Analysis of the history of cyberspace governance in Islamic Republic of Iran. Bi-Quarterly Political Knowledge, 16(2), 563-598. doi: 10.30497/pk.2020.75410(in Persian)
Fischer, F., Miller, G. & Sidney, M.S. (2007). Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis.
Hooman, H.A. (2015). Handbook of qualitative research. Tehran. SAMT. (in Persian)
Monavarian, A., Peyvasteh, A., Ehteshami Dizaji, S. (2021). Designing a Model for Providing Virtual Education in the Social Security Organization of Iran Based on Grounded Theory. Journal of Public Administration, 13(3), 533-560. doi: 10.22059/jipa.2021.322429.2939 (in Persian)
Pierce, J., Peterson, H.L. & Hicks, K. C. (2017). Policy Change: An Advocacy Coalition Framework Perspective. Policy Studies Journal, 48(1), 64-86.
Rahavardnoor (2007). A look at the draft of Tasma plan (production and organization of electronic content in Iran). Rahavardnoor Quarterly, 17(5), 6-11. (in Persian)
Sabatier, P. A. (2007). Theories of the policy process. Tehran: Saffar. (in Persian)
Sadeqi Fasai, S., Erfanmanesh, I. (2015). Methodological Principles of Documentary Research in Social Sciences; Case of Study: Impacts of Modernization on Iranian Family.  Strategy for Culture, 8(29), 61-91. (in Persian)
Scherr, D. L. (2019). Cybersecurity Policy Development at the State Level: A Case Study of Middle Tennessee. Walden University.
Schlager, E. (1995). Policy making and collective action: Defining coalitions within the advocacy coalition framework. Policy Sciences, 28(3), 243-270.
Shahaei, B., Danaeifard, H., Azar, A. (2016). Explaining Statis and Change in Iran,s Subsidy Policy: Advocacy Coalition Framework. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 5(1), 67-88. (in Persian)
Smith, K.T., Larimer, C.W. (2013). The public policy theory primer. Tehran, Saffar.
 (in Persian)
Tiwana, A. (2014). Platform ecosystems: aligning architecture, governance, and strategy. Amsterdam, Waltham, MA: MK.
Torabzadeh Jahromi, M., Hoseini, S., Noruzi, M. (2017). Policy Change Explanation by Advocacy Coalition Framework Case Study: Iran Petroleum Contract (IPC). Journal of Management Improvement, 11(1), 1-34. (in Persian)
Van Dijck, J., Poell, T. & de Waal, M. (2018). The platform society. New York: Oxford University Press.
Weible, C. M. & Sabatier, P. A. (2017). Theories of the policy process (Fourth edition). New York, NY: Westview Press.
Yakhchali, M., Tahmasebi, R., Latifi, M., Faraji Mollaie, A. (2020). Investigating Government as a Platform Characteristics: A Systematic Literature Review and Meta-Synthesis. Journal of Public Administration, 12(2), 204-237. (in Persian)