بررسی نقش هوش ‌هیجانی مدیران در برقراری ارتباطات اثربخش (مورد مطالعه مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران)‎

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش هوش ‌هیجانی مدیران شعب بانک ملت شهر تهران در برقراری ارتباطات اثربخش در بهمن ماه 1388 آغاز و به مدت یکسال و نیم به طول انجامید. در این پژوهش از مدل هوش‌ هیجانی بار- آن استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها، تعداد افراد نمونه 165 نفر درنظر گرفته شد. از طریق توزیع پرسشنامه، داده‌های لازم جمع‌آوری شده سپس با استفاده از آمار استنباطی، ارتباط هر یک از ابعاد با ارتباطات اثربخش مدیران بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد، کلیه ابعاد هوش‌ هیجانی با ارتباطات اثربخش مدیران رابطه معناداری دارد. در رابطه با فرضیه ‌اهم نیز آزمون رگرسیون نشان داد، هوش ‌هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران تأثیرگذار است. بنابراین، نتایج این پژوهش مدیران را در بهره‌گیری از هوش هیجانی برای برقراری ارتباطات اثربخش مصمم‌تر خواهد کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Emotional Intelligence of Managers to Communicate Effectively (Case of Bank Mellat Branch Managers in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Samadi Samadi 1
  • Keyvan Keyvan 2
1
2
چکیده [English]

This study investigated the role of emotional intelligence Bank Mellat branch managers in Tehran to communicate effectively started in February 2010 and lasted for one year and a half. In the present research Bar-On model of emotional intelligence was used. In order to test hypothesis 165 persons were selected as sample. The required data was collected through distributing questionnaire and then by using inferential statistics the relationship among each of the dimensions with effective communication of managers was studied. Results of research indicated that all dimensions of emotional intelligence have significance relationship with effective communication of managers and in relation to main hypothesis, the regression test indicated that emotional intelligence influences on effective communication of managers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Communications
  • effective communication
ابراهیمی، ب. (1384). هوش هیجانی در مدیریت. رشد مدیریت مدرسه، 4(29)، 26-28.##
احمدپور، م. (1388).بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران سازمان در شعب بانک سپه در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، به راهنمایی احمد ودادی.##
اخلاقی کتابچی، س. (1383). بررسی عوامل مؤثر ارتباطی بر عملکرد مدیران شرکت سهامی بیمه البرز (از دیدگاه کارکنان)،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، به راهنمایی خدابخش داشگرزاده.##
اسدی، ج.، برجعلی، ا. و جمهری، ف. (1386). رابطه بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران خودرو. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، (22)، 41-56.##
اکبرزاده، س. (1383). هوش ‌هیجانی. تهران: انتشارات فارابی.##
برادبری، ت. و گریوز، ج. (1388). هوش هیجانی (مهارتها و آزمونها)، مترجم: مهدی گنجی، تهران: نشر ساوالان.##
ترواثا، ر. و نیوپورت، ج. (1374). اصول مدیریت و رفتار سازمانی. مترجم: عین‌الله علا، تهران: انتشارات زوار.##
خاکی، غ. (1383). روش‌ تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز ‌انتشارات‌ علمی دانشگاه ‌آزاد اسلامی.##
دژگاهی، ص. (1378). مصاحبه با دانیل گلمن درباره هوش هیجانی. تکنولوژی آموزشی، 7(14)، 13-16.##
رادفر، ش.، حمیدی، ف.، لرستانی، ف.، ابراهیمی، ب. و میرزایی. ج. (1387). مهارت ارتباط مؤثر. تهران: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان.##
رضائیان، ع. و کشته‌گر، ع. (1387). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی. پیام مدیریت، 27، 27-39.##
سبحانی‌نژاد، م. و یوزباشی، ع. (1387). هوش‌هیجانی و مدیریت در سازمان: مبانی نظری، شیوه‌های آموزش و ابزارهای سنجش. تهران: انتشارات یسطرون.##
سرمد، س. (1387). نگاهی به مفهوم هوش هیجانی آیا نابغه‌ها باهوش هستند؟. گزارش، 17(203)، 42-43.##
شوشتریان، ز.، عاملی، ف. و امین‌لاری، م. (1388). بررسی تأثیر هوش‌هیجانی بر نگرش و عملکرد شغلی نیروی کار. فصلنامه کار سالم، 7، 47-52.##
شیخ‌پور، م. و بذرافکن، ر. (1387). آشنایی با آزمون هوش هیجانی «اجرا، نمره‌گذاری، تفسیر». تهران: مؤسسه فرهنگی هنری تندیس علم.##
فرهنگی، ع. (1386). ارتباطات انسانی: مبانی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی‌رسا.##
قرائتی، ف. (1381). بررسی عوامل ایجاد کننده ارتباطات اثربخش سازمانی در حوزه ستادی وزارت تعاون، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز تحصیلات تکمیلی میرداماد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، غلامرضا معمارزاده.##
کاظمی، ح. (1385). نقش هوش هیجانی در موفقیت های زندگی، پیوند، 318.##
کروبی، ز. (1376). بررسی نقش ارتباطات اثربخش در بهبود عوامل مؤثر در بهره‌وری نیروی انسانی شرکت توانیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مرکز کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، به راهنمایی علی‌اکبر فرهنگی.##
کریم‌زاده، م. و سلسبیلی، ن. (1387). هوش هیجانی (رویکردها، مبانی زیست‌شناختی، آزمونها). تهران: نشر اشکان.##
کیاروچی، ج.، فورگاس، ج. و مییر، ج. (1385). هوش هیجانی در زندگی روزمره کندوکاوی علمی. مترجم: جعفر نجفی زند، تهران: انتشارات سخن.##
کیاروچی، ژ. و مایر، ج. (1388). کاربرد هوش هیجانی. مترجم: ایرج پاد، تهران: شرکت سهامی انتشار.##
گل‌پرور، م.،آقایی، ا. و خاکسار، ف. (1384). رابطه هوش ‌هیجانی و مؤلفه‌های آن با پیشرفت‌گرایی شغلی در بین کارگران کارخانجات و صنایع. دانش و پژوهش در روان‌شناسی، 25، 75- 106.##
لوتانز، ف. (1374). رفتار سازمانی. مترجم: غلامعلی سرمد، تهران: جلد دوم، مؤسسه بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.##
مشبکی، ا. و تیمورنژاد، ک. (1378). رویکردی راهبردی و عملیاتی به مدیریت تحول سازمانی: مدیریت، نوآوری و طراحی. تهران: انتشارات هیأت.##
ملک‌پور، م. (1386). بررسی رابطه بین هوش‌هیجانی و مهارت‌های مدیران مؤثر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام‌نور، به راهنمایی علیرضا موغلی.##
میرکمالی، م. (1383). رفتار و روابط در سازمان و مدیریت. تهران: نشر یسطرون.##
میستئیل، ش. (1386). ارتباط در محیط کار. مترجم: عبدالناصر کرکه آبادی، تهران: انتشارات انستیتو ایز ایران.##
نوشین، ن. (1388). هوش‌هیجانی و راه‌های تقویت آن. تدبیر، (205)، 70-73.##
هامیلتون، س. (1375). تجزیه‌و‌تحلیل ارتباطات سازمانی. مترجم: داود محب‌علی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبایی.##
هرسی، پ. و بلانچارد، ک. (1373). مدیریت رفتار سازمانی. مترجم: قاسم کبیری، تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد).##
Al Ali, E. & Garner, I. & Magadley, W. (2012). An exploration of the relationship betweenemotional intelligence and job performance in police organizations. Jouranl of Police Crim Psych, 27, 1–8##
Amelang, M. & Steinmary, R. (2006). In there a validity increment for tests of emotional intelligence in explaining the variance of performance criteria?. Intelligence, 34, 459-468.##
Angelidis, J. & Ibrahim, N. (2011). The impact of emotional intelligence on the ethical judgment of managers. Journal of Bus Ethics, 99, 111–119.##
Chrusciel, D. (2006). Considerations of emotional intelligence (EI) in Dealing with change decision management. Management Decision, 44(5), 644-657.##
Cote, S. & Lopes, P. & Salovey, P. & Miners, C. (2010). Emotional intelligence and leadership emergence in small groups. The Leadership Quarterly, 21, 496-508.##
Dulewicz, V. & Higgs, M. & Slaski, M. (2003). Measuring emotional intelligence: content, construct and criterion-related validity. Journal of Managerial  Psychology, 18(5), 405-420.  ##
Kerr, R. & Garvin, J. & Heaton, N. & Boyle, E. (2006). Emotional intelligence and leadership effectiveness. Leadership & Organization Development Journal, 27(4), 265-279.##
Landa, J. & Lopez-Zafar, E. & Martos, M. & Aguilar-Luzon, M. (2008). The relationship between emotional intelligence, occupational stress and health in nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45, 888-901.##
Nwokah, G. & Ahiauzu, A. (2010). Marketing in governance: emotional intelligence leadership for effective corporate governance. Corporate Governance, 10(2), 150-162.##
Samad, S. (2009). The Influence of Emotional Intelligence on Effective Leadership Among Managers in Malaysian Business Organizations. The Business Review, Cambridge, 13(1), 164-170.##
Vakola, M. & Tsaousis, I. & Nikolaou, I. (2004). The role of emotional intelligence and personality variables on attitudes toward organizational change. Journal of Managerial Psychology, 19(2), 88-110.##
Stein, S. & Papadogiannis, P. & Yip, J. (2009). Emotional intelligence of leaders: a profile of top executives. Leadership&OrganizationDevelopment Journal, 30(1), 87-101.##