الگوی مدیریت توسعه بر مبنای ارزش‌های اسلامی: سیری دردیدگاه‌های امام خمینی(ره)

نویسنده

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

از آنجا‌که هر جامعه‌ای برای توسعه مادی و معنوی خود نیازمند الگویی منحصر به‌فرد مبتنی بر ارزش‌های حاکم بر جامعه است و امام خمینی(ره) به‌عنوان پایه‌گذار نظام مقدس اسلامی ، اولین تجربه عملی مدیریت توسعه مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را به منصه ظهور رسانید؛ پژوهشی در خصوص مدیریت توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره) با استفاده از مجموعه 22 جلدی صحیفه امام (ره)انجام شده که مقاله حاضر برگرفته از نتایج علمی-کاربردی آن است. در این مقاله ابتدا بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف، روش پژوهش ، قلمرو پژوهش و کلیات پژوهش تشریح گردیده ، سپس مروری کلی بر ادبیات علمی مدیریت توسعه شده و در بخش اصلی مقاله، یافته‌های پژوهشی در قالب مدل علمی-کاربردی طراحی و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ابتدا مفهوم توسعه، ارتباط دین و توسعه، مفروضات توسعه، نقش‌های مدیریت دولتی در توسعه، ابعاد توسعه مدیریت، برنامه‌ریزی توسعه و تقدم و تأخر کارکردهای توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره) تبیین و تشریح گردیده و سپس مدیریت توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از دیدگاه امام (ره) به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development Administration Pattern By Islamic Values: Investigation of Ayatollah Khomeini's Viewpoints

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Moghimi
چکیده [English]

Since every society requires a unique pattern based upon its dominant values for multi dimensional development and, ayatollah, Khomeini as the great founder of a holy Islamic community has realized the first practical experience of development administration thru Islamic values, a survey has been carried out about ayatollah Khomeini's viewpoints on development administration with respect to his 22 volume book collection which the present article is derived from the scientific-applied results of the survey. In this article first with an introduction on the issue, we had described its significance, research goals، research methodology and territory and essential topics of the survey، and then we had an overall glance on scientific literature of development administration، and in the main section of the article, survey findings، which is designed in a scientific-applied structure is being discussed in detail.
First the concept of development association of religion and development, hypotheses of development public administration roles in development، management development dimensions، development planning, and development functions priorities from ayatollah Khomeini's viewpoints is described and then management of cultural, economic and political development from Ayatollah Khomeini's viewpoints is being analyzed separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khomeini's Viewpoints Cultural Development
  • development administration
  • economical development
  • Islamic values
  • management
  • Political Development