ارایه مدل برنامه‌ریزی خطی با رویکرد استوار برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد(PBB)

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 دانش آموخته دکترای مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه الزهرا، ایران

3 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در چندین دهه گذشته موضوعی بحث برانگیز در مدیریت دولتی بوده است. در دهه نود میلادی موج جدیدی از اشتیاق به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در بین دولت‌ها شکل گرفت. در سال‌های اخیر تمایل بیشتری به استفاده‌های سازمانی از بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به‌وجود آمده که باعث شده است پژوهشگران به جزئیات دقیق‌تر این روش بودجه‌ریزی توجه کنند. بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به مجموع فرآیندهایی اطلاق می‌شود که قصد دارند بین بودجه تخصیص داده شده به برنامه‌ها و نتایج یا خروجی‌ها ارتباط برقرار کنند. در این پژوهش بررسی تاریخچه سایر روش‌های بود‌ه ریزی نشان داد که استفاده از مدل‌های ریاضی برای بودجه‌ریزی به طرز گستره‌ای مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به تعداد زیاد پارامترهای تأثیرگذار در روش بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و پیچیدگی‌های حاکم بر فضای بودجه‌ریزی، روش‌های کیفی و ذهنی نمی‌توانند به یک تصمیم‌گیری بهینه برای بودجه منجر شوند. هدف این مقاله ارایه یک مدل ریاضی برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است که بتواند بهینگی و موجه بودن تخصیص انجام شده را در شرایط عدم اطمینان حفظ کند. مهم‌ترین عواملی که باعث ایجاد عدم قطعیت در فضای بودجه‌ریزی می‌شوند مقادیر تخمین زده شده برای هزینه‌ها و محرک‌های هزینه است. در این مقاله از رویکرد برنامه‌ریزی استوار برای ارایه مدل ریاضی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استفاده شده است. مدل‌های استوار ارایه شده برای تخصیص بودجه در یک بانک ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه‌ی نتایج به‌دست آمده از به‌کار گیری مدل‌های قطعی و استوار، در خلال سه سال گذشته نشان داد که مدل‌های استوار بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد توانسته‌اند شاخص انحراف بودجه را در این سازمان بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Linear Programming Model With Robust Approach For Performance Base Budgeting (PBB)

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Ameneh Khadivar 2
  • Mohammadreza Amin naseri 3
  • Ali Asghar Anvari Rostami 1
چکیده [English]

Performance budgeting has been an important theme of public expenditure management for decades. In the 1990s, however, a new wave of enthusiasm for performance budgeting began to sweep through governments. In recent years, however, the level of interest in organizational use of performance-based budgeting re-emerged with more details and support from researchers and practitioners. Performance-based budgeting refers to procedures or mechanisms intended to strengthen links between the funds provided to organization plans and their outcomes or outputs through the use of formal performance information in resource allocation decision making. Reviewing the history of other methods of budgeting showed that mathematical models of budgeting have been used wildly by researches. Regarding to the large number of parameters that are involved in process of performance-based budgeting, qualitative and subjective models could not lead to an optimum decision for budget. The purpose of this paper is to find a mathematical model for performance-based budgeting that could maintain the optimality and feasibility of allocation in uncertain condition of budgeting. The important factors that cause uncertainty are estimated values for cost derivers and future costs. We used robust optimization to develop performance-based budgeting mathematical models. Finally, presented models have been used in an Iranian bank for budgeting. The result showed that using robust models of performance based budgeting could improve the indicator of budget deviation in this organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • budgeting
  • Linear programming
  • Performance based budgeting
  • Robust optimization