بررسی اثرات همگرایی بر مدیریت رسانه‌های خبری چاپی ‌مورد مطالعه روزنامه همشهری

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران ، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی از سوی مدیران رسانه‌ها در جهت رسیدن به چارچوبی برای گذار از اتاق-های خبر سنتی به اتاق‌های خبر همگرا انجام شده است. به‌همین دلیل شناسایی موانع و چالش‌هایی که اتاق-های خبر در این مسیر با آن مواجه هستند، بسیار مهم است.در این پژوهش تلاش شده تا تأثیرهای همگرایی در قالب مجموعه جامعی از چالش‌ها و موانع در قالب 4 دسته عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرهنگی و نهادی شناسایی شوند. به‌منظور شناسایی این چالش‌ها از روش تحلیل محتوای ادراکی و پیمایش استفاده شده است. بدین ترتیب که نتایج پژوهش‌های متعددی در مورد تأثیر همگرایی بر اتاق‌های خبر مورد تحلیل قرار گرفته سپس با پیمایش آن در اتاق‌های خبر روزنامه همشهری موانع و چالش‌های همگرایی شناسایی شده است. نتایج پژوهش‌های انجام شده در این زمینه بیانگر آن است، نبود فرهنگ مشارکت در میان پرسنل اتاق خبر، عدم تعامل سازنده میان اتاق‌های خبر چاپی و آنلاین، زمان‌بر بودن فرآیند تربیت نیروهای چندمهارته و انعطاف‌پذیر و فقدان سرمایه‌گذاری‌های لازم در زمینه به‌کارگیری فناوری‌های نوین رسانه‌ای از مهم‌ترین موانع همگرایی در اتاق‌های خبر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Convergence Effects on Management of Print News Media: Study of Hamshahri Newsrooms

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani 1
  • Ali Divandari 2
  • Sara Janeh 3
چکیده [English]

In recent years, various attempts have been made by media managers to achieve a framework to move from conventional newsrooms to convergent newsrooms.So it seems that the recognition of obstacles and barriers faced by newsrooms attaches of great importance. This research is a complete series of these challenges in four categories, including: technological, organizational, cultural and institutional factors.In order to identify these challenges and obstacles with the aid of conceptual content analysis and survey method, of newsroom and various guidline theories related topic of convergence have been analysied and then to identifying challenges and obstacles we do survey in hamshahri print and online newsrooms. The analysis of research results reveals that the most important obstacles of convergence in newsrooms include: The lack of participation culture among newsroom personnel, lack of constructive interaction among print and online newsrooms, the long process of training multi-task and flexible personnel and lack of necessary investments in using new media technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Converged Newsroom
  • convergence
  • Media Management
  • Print Media