طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد: مطالعه‎ی‎ موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان

نویسندگان

1 پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انجام و پیشبرد فعالیت سازمانی مستلزم صرف منابعی است که تأمین آن‎ها برای سازمان با هزینه‌های سنگینی همراه است. در این میان سازمان‌های دولتی با برخورداری از منابع دولتی مسئولیتی اساسی در بهره‌برداری بهینه از این منابع دارند. ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به مدیران امکان نظارت و پایش بر نحوه‎ی به‎کارگیری منابع را داده و از این طریق امکان شناسایی نقاط ضعف سازمانی و بهبود آن‎ها را فراهم می‌آورد. تاکنون الگوهای متعددی برای ارزیابی عملکرد ارایه شده که هر سازمان با توجه به ویژگی‌های خود باید از الگویی متناسب استفاده کند. پژوهش حاضر با شناسایی و در نظر گرفتن الزامات ستاد تعزیرات گندم، آرد و نان کشور، الگویی برای ارزیابی عملکرد آن طراحی و به‌طور آزمایشی برای داده‌های سال 1386 استفاده شده است. در این الگو که مبنای اصلی آن روش ارزیابی متوازن است، تغییر و تعدیلاتی در انتخاب حوزه‌ها و گروه‌های ذی‎نفعان ایجاد شده و مدل مفهومی پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد سازمان مورد نظر شکل گرفته است. طراحی این مدل در چهار مرحله تعریف و بیان مسئله و بررسی مبانی نظری و سوابق ارزیابی عملکرد در سازمان‌های اجرایی کشور، بررسی ماهیت فعالیت‌ها و مأموریت‌های ستاد تعزیرات گندم، آرد و نان کشور، مقایسه‎ی خروجی‌های مراحل اول و دوم برای تدوین مدل مفهومی ارزیابی عملکرد ستاد و در نهایت جاری‌سازی و طرح تفصیلی نظام انجام شده است. انطباق این الگو با ویژگی‌های حاکم بر این سازمان امکان بهره‌برداری مطلوب از نتایج آن را پدید می‌آورد. فرآیند به‎کار رفته در پژوهش حاضر می‌تواند راهنمای مناسبی برای سایر سازمان‌ها در طراحی الگوی بومی ارزیابی عملکرد به‎شمار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and implementation of performance evaluation system: wheat, flour and bread punishment (Case study)

نویسندگان [English]

  • elham Pirouz 1
  • Seyed Hossein Razavi 1
  • Shide Sadat Hashemi Hashemi 2
چکیده [English]

Organizations need resource to operate and promote the situation, which is a costly process. In other hand, governmental organizations are responsible for using these resources. Performance evaluation makes it possible for managers to control and supervise resource's usage and trough this process realize weakness points and improve them. To this purpose several models have been generated that any company according to its features selects a suitable model. This paper has presented a method to performance evaluation of wheat, flour and bread punishment enterprise by recognition this entity and its requirements and run the model for data gathered in 1386. This model is based on BSC method, but has changed and modified field and stockholder selection to suggest a conceptual model for this entity. Model design has 4 stages: 1) problem definition, literature study and background review in executive organizations, 2) punishment organization recognition and investigation it's nature and operation, 3) comparison of results of stage 1 and 2 to determine the model and 4) finally run and implementation of evaluation system. Consistency of the model with organization characteristics led to desirable consequences. This process is a suitable guideline for other companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual model
  • Multi Criteria Decision Making
  • Performance Evaluation
  • Performance Indexes